Eesti Vanatehnika Klubide Liit aastakoosolek. 17 veebr. 2019

Eesti erinevate vanatehnikaklubide avalikud teated
Vasta
Sõnum
Autor
raivo
VVK liige
Postitusi: 307
Liitunud: 09 Juuni E, 2008 00:00
Asukoht: Pärnu

Eesti Vanatehnika Klubide Liit aastakoosolek. 17 veebr. 2019

#1 Postitus Postitas raivo »

Pilt
Pilt
Pilt
Pilt
Pilt
Pilt
Pilt
Pilt
Pilt
Pilt
Pilt
Pilt
Pilt
Pilt
Pilt

raivo
VVK liige
Postitusi: 307
Liitunud: 09 Juuni E, 2008 00:00
Asukoht: Pärnu

Re: Eesti Vanatehnika Klubide Liidu aastakoosolek. 17 veebr.

#2 Postitus Postitas raivo »

Eesti Vanatehnika Klubide Liit

ÜLDKOOSOLEKU
PROTOKOLL NR 1-2019Toimumise koht: Viinamärdi külalistemaja, Nõo vald, Tartumaa
Toimumise aeg: 17.02.2019
Algus: kell 11.00
Lõpp: kell 15.45

Osavõtjad:
Jaan Sild ja Sulev Ojamaa -Vanamootorrattaklubi Wana-Kolga Tsiklitall
Heino Jaanus, Väino Peebo, Margus Siilbek, Arne Sõna, Pelle Vadi, Gunnar Kask, Uno Kübar ja Veiko Praks -Vanatehnika Klubi Levatek
Kaspar Noor - Klubi UNIC
Heikki Perli - Vanatehnikaklubi Retrom
Üllar Suvemaa – Virtuaalne Vanatehnikaklubi
Tõnu Piibur, Margus Karu, Uko Truu ja Arno Jõemaa – Eesti Vanamootorrattaklubi Unic-Moto
Raivo Hannus ja Tiit Talts – Pärnumaa Vanatehnikaklubi
Raivo Ojaveer, Arno Kuus ja Madis Sütt – Vanatehnikaklubi Vänt
Priit Puström, Peep Binsol ja Arno Markus – EKBK (Eesti Klassikaliste BMW`de Klubi MTÜ)

Puudusid esindajad klubidest Tartu Uunik Auto ja Classic Riders AMC

Kutsutud: Indrek Sirk – teemade koordinaator
Imre Otter – Volga selts


Päevakord:
1. EVKL üldkoosolek, 2018. aastaaruande arutamine
2. EVKL uue liikmekandidaadi arutelu (Eesti Klassikaliste BMW`de Klubi MTÜ)
3. Ülevaade vanatehnika tunnustamistest
4. Vanatehnika asjatundjate nimekirja ülevaatamine
5. Ülevaade Balti keti sõidu ettevalmistamisest ja ülesannete jaotumisest
6. 2019. aastal toimuvad vanatehnikaüritused
7. Muud arutamist vajavad küsimused

1. EVKL 2018.majandusaasta aruanne

Tiit Talts andis ülevaate EVKL tegevusest 2018. majandusaasta aruande põhjal.

Otsustati: Kaheksa poolthäälega kinnitati EVKL 2018. majandusaasta aruanne.

2. EVKL uue liikmekandidaadi arutelu (Eesti Klassikaliste BMW`de Klubi MTÜ ehk lühendatult EKBK)
Eesti Klassikaliste BMW`de Klubi MTÜ on EVKL juhatusele esitanud 11.02.2019 kirjaliku sooviavalduse astuda EVKL-i liikmeks. Priit Puström tutvustas Eesti Klassikaliste BMW`de Klubi MTÜ-d, selle eesmärke ja tegevusi. Tegemist on hobikorras tegutsevate huvilistega, kes huvituvad BMW marki sõidukitest, eeskätt klassikalise staatuse omandanutest. Klubis on kokku 33 liiget. Klubi sai alguse 01.09.2004 mudelipõhise BMW e21 grupina, MTÜ-na tegutseb klubi alates 23.09.2009. Alates 2013. aastast on klubi ametlikult BMW AG poolt tunnustatud BMW klubi. Klubi on huvitatud kaasalöömisest vanatehnika alases tegevuses.

Otsustati: EVKL-i liikmeks vastu võtta Eesti Klassikaliste BMW`de Klubi MTÜ registrikoodiga 80294406, juriidiline aadress Riia tn 10-67, Tartu, aadress internetis: www.bmwclassic.ee

3. Indrek Sirk andis ülevaate vanatehnika tunnustamistest. 2018. aastal tunnustati vanasõidukina 79 sõidukit. Alates 2007. aastast kuni 2018. aasta lõpuni on vanasõidukina tunnustatud kokku 539 sõidukit, neist 294 sõiduautot, 215 mootorratast, 27 veoautot ja bussi ning 3 haagist.

Kuna esimesed aktid vanasõidukite tunnustamise kohta anti välja aastal 2007, siis nüüdseks on kätte jõudnud aeg, kus esimene 12. aastane vanasõidukiks tunnustamise periood saab läbi. Kui vanasõiduki omanik soovib ja sõiduki seisukord seda võimaldab, on vajalik teostada uus tunnustamine. Kui vanasõiduki omanik miskil põhjusel seda ei soovi või kui sõiduki seisukord enam ei võimalda vanasõidukina tunnustamist, on taas tegemist tavasõidukiga kuna registritunnistus aegub. Arutleti selliste vanasõidukina tunnustatud sõidukite üle, mis 12 aastat tagasi said vanasõidukina tunnustatud, kuid tänaste teadmiste ja täiendava informatsiooni taustal enam vanasõidukina tunnustamiseks miinimumnõudeid ei täida. Arutelu oli mitmekesine. Võimaliku variandina oli kaalumisel ettepanek, kas oleks vaja mingit erikorda varem juba tunnustatud, kuid nüüd miinimumnõuetele mittevastavate sõidukite osas. Ettepanek ei leidnud piisavat toetust, mistõttu jätkatakse senise korraga, st pärast vanasõidukiks tunnustamise akti kehtivusaja möödumist viiakse läbi uus vanasõidukina tunnustamine.

Järjest rohkem on tõusnud päevakorda vajadus säilitada originaalsena säilinud sõidukeid või nende üksikuid sõlmi või detaile, sest ükski koopia ei ole samaväärne originaalina. Heaks selgitavaks näiteks on mootorratas, mis on üldjoontes säilinud originaalvärvis, tükati on välispinnal korrosiooni, kuid paagil on säilinud originaalne vesipilt. Lausa kuritegu oleks selline säilinud sõiduk liivapritsis puhtaks lasta ja tänapäevaste materjalidega katta. Sel juhul oleks jäädavalt kadunud ka originaalne eeskuju ja teadmatusest võidakse teha vigu, mis võivad jällegi „rändama minna“. Taastamise eesmärk on taastada võimalikult algupärane olukord (näiteks säilitada stantsimisel tekkinud töötlemisjäljed, mitte neid siledaks pahteldada) püüdes vältida ülerestaureerimist. Tegelikkuses aga on taastatud sõiduk alati veidi erinev originaalist ning sageli on taastamise kvaliteet kõrgem kui tehase kvaliteet. Eeltoodust lähtuvalt on mõistlik teha vastav muudatusettepanek MKM määrusesse, mis lubaks kõrvalekaldeid koodi 101 punktides 4 ja 5 ning koodi 102 punktides 8 ja 10 nimetatud nõuetest, kui vastava detaili või kogu sõiduki originaalsena säilitamine on vajalik ajaloo säilitamise huvides. Vastav kõrvalekalle fikseeritakse vanasõidukina tunnustamise aktis. Täpsem hindamiskord kirjutatakse lahti vanasõidukite tunnustamise käsiraamatus.

Otsustati: Info vanasõidukite tunnustamiste kohta võtta teadmiseks. Erikorda mitte välja töötada, jätkata senise tunnustamise süsteemiga, st akti kehtivusaja möödumisel uus hindamine vastavalt sõiduki antud hetke seisukorrale. Valmistada ette MKM määruse muudatuse ettepanek säilinud sõidukite hindamiseks ning täiendused vanasõiduki tunnustamise käsiraamatusse.


4. Vanatehnika asjatundjate nimekirja ülevaatamine

Arutati: Kas üldse oleks vaja midagi muuta? Ilmselt on. Olemasolevast asjatundjate nimekirjast pole mitmed kunagi ühtegi tunnustamise akti koostanud. Põhjuseid võib olla mitmesuguseid, kuid kuna asjatundjate nimekiri on avalikult Maanteeametist kättesaadav, siis pöördumiste korral peaks nimekirjas olev asjatundja suutma ka selgitusi jagada ja nõu anda. Mitmed asjatundjad ei ole osalenud ka vastavatel õppepäevadel ega kokkusaamistel. Jõuti konsensusele, et asjatundja staatus võiks olla tähtajaline. Aktiivsete ja tegutsevate asjatundjate volitused võiks pikeneda automaatselt, kui asjatundja on viimase 5 aasta jooksul hinnanud vähemalt 5 sõidukit ja osalenud vähemalt 2 koolitusel või õppepäeval. Kui automaatse pikenemise aluseid ei ole, siis otsustavad EVKL liikmed pädevuse pikendamise järgmiseks perioodiks EVKL koosolekul. Asjatundja tagasikutsumiseks esitab vastava avalduse EVKL-i kuuluv klubi ja erakorraline hääletamine toimub EVKL koosolekul.

Otsustati: Kiita heaks ettepanek, mille kohaselt aktiivsete ja tegutsevate asjatundjate volitused pikenevad automaatselt, kui asjatundja on viimase 5 aasta jooksul hinnanud vähemalt 5 sõidukit ja osalenud vähemalt 2 koolitusel või õppepäeval. Kui automaatse pikenemise aluseid ei ole, siis otsustavad EVKL liikmed pädevuse pikendamise järgmiseks perioodiks EVKL koosolekul. Uue asjatundjate volitusi reguleeriva korra vastuvõtmine ja kõigi asjatundjate uus volitamine planeerida 2020. aasta korralisel aastakoosolekul.

5. Muud arutamist vajavad küsimused

Eelmise punktiga seonduvalt tegi Vanatehnikaklubi Vänt ettepaneku nimetada vanatehnika asjatundjaks Madis Sütt, mistõttu oli mõistlik seda kohe käsitleda.
Enda tutvustamiseks sai sõna Madis Sütt, kes tutvustas oma seisukohti. Arutelu ja hääletamise tulemusena andis 4 klubi oma heakskiidu ning 4 klubi hääletas vastu. Seega ei saanud Madis Sütt EVKL konsensusliku otsuste langetamise kokkuleppe ega liiklusseaduse § 83 lg 4 alusel vajalikke poolthääli asjatundjaks nimetamiseks.

Otsustati: Madis Sütt mitte nimetada vanasõidukite asjatundjaks.

6. Ülevaade Balti keti sõidu ettevalmistamisest ja ülesannete jaotumisest

Kavandatav Balti keti sõit toimub 18-20.08.2019. Ülevaate tegid Veiko Praks ja Uno Kübar. Teadaolev info Leedust ja Lätist on positiivne ning kohapealsed organisaatorid tegelevad asjaolude täpsustamisega. Eesti osas on kohtutud Viljandi linnavalitsuse ja Türi valla esindajatega ning marsruudi lõpp-punktis Tallinnas on võimalikud peatuskohad täpsustamisel. Kokku on lepitud järjekordne kokkusaamine Riias 23.03.2019.

Otsustati: info võtta teadmiseks

7. 2019. aastal toimuvad vanatehnikaüritused
Koguda klubidelt infot Eestis toimuvate vanatehnikaürituste kohta ning koondada info kokku. EVKL edastab kogutud info klubidele esimesel võimalusel.

Koosolekut juhatas: Tõnu Piibur Protokollis: Tiit Talts
(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)

Vasta

Mine “Klubide teated”